Share
Направи запитване !!!

Автовозен транспорт

Фирма Поли Берш ЕООД предлага транспортиране на автомобили по следните дестинации:

 • Грузия
 • Азербайджан
 • Армения
 • Казакстан
 • Таджикистан
 • Иран
 • Ирак
 • Турция
 • Сирия
 • Туркменистан
 • Литва
 • Латвия и други