Share
Направи запитване !!!

Сатен

 

Изделия от арт. Сатен / немски стандарт/-избелен и багрен

Техническа характеристика на тъканта:

  • сплитка - Атлаз
  • текс - гр/1000м - 25/30
  • гъстина  -  н/10см - 370/270
  • тегло - гр/м² - 170

 

Плик          150 х 215 см  - 26,00 лв.

Калъфка   50 х 70 см   -    4,00 лв.