За нас

“ПИМК” ООД е дружество, което се занимава изключително с транспортна дейност – автомобилен превоз на товари в България и Европа.
 
Фирмата е на транспортния пазар от 2000 г.
 
Дружеството извършва висококачествени и прецизни транспортни и логистични услуги, като се стреми непрекъснато да разширява кръга на предлаганите услуги. 
 
Дружеството е създадено с цел производство и продажба на екструдирани храни, последствие започва да осъществява международна транспортна дейност и логистика. В “ПИМК” ООД работят  квалифицирани и мотивирани служители, способни да реализират обслужване на професионално ниво, съчетано с гъвкав и индивидуален подход, бързина, точност и коректност при изпълнение на транспортните заявки. Водещите специалисти във фирмата се обучават непрекъснато, включително и в чужбина. Основна цел на екипa на “ПИМК” ООД са доволни клиенти, служители и бизнес партньори.
 
Партньори
 
Фирма “ПИМК” ООД е в търговско – икономически отношения с десетки български и чуждестранни фирми. Тези отношения са базирани на взаимен търговски интерес, коректност и качествена работа.
 
Основната цел при създаване и поддържане на бизнес отношенията със своите партньори е, че “ПИМК”ООД винаги се стреми да предложи най-доброто съотношение от мобилност – качество на услугата – цена.
 
Основни направления - Италия; Испания; Португалия; Австрия; Германия; Франция; Турция; Гърция.