Share
Направи запитване !!!

Дейност

Технологични възможности:

 • Изработване на призматично-корпусни детайли с максимални габарити в диапазоните 630х630х630 mm.
 • Изработване на ротационни детайли с максимални размери в диапазоните Ø400х400 mm, Ø580x1000 и Ø700х2000 mm.
 • Изработване на зъбни колела до Ø1000 и m=10 mm.
 • Решаване на проблеми по проектиране и технологическа подготовка на детайли за производство (моделиране, технология, проучване за инструменти и екипировка, програмиране).
 • Проектиране и изработване на приспособления и съоръжения за машиностроителното производство.

Машинен парк:

 • Агрегатни фрезови машини.
 • Универсални фрезови и стругови машини.
 • Вертикални пробивно-фрезови машини с ЦПУ -  РВ-501, М400, МC550, МС1100, М800.
 • Хоризонтални пробивно-фрезови машини с ЦПУ -  МС032, ЦМ040, Heller BEA-2.
 • Специализирани високопроизводителни пробивно-резбонарезни машини с ЦПУ.
 • Специализирани високопроизводителни протеглящи машини.
 • Стругове с ЦПУ.
 • Зъбофрезова машина.
 • Борверк.
 • Машина за обемна ерозия.
 • Плоскошлифовъчни, кръглошлифовъчни и инструментални заточни машини.
 • Трикоординатна измервателна машина Aberlink.