Подбор и селекция

Благодарение на над 10‐годишния опит, солидната база от кандидати и професионализма на нашите специалисти по човешки ресурси ежедневно осигуряваме на клиентите ни по цял свят персонал отговарящ на техните изисквания.
Подбора и селекцията на служители лежи в основата на нашите услуги.

Процесът на подбор гарантира:

  • Достъп до кандидати с необходимото образование и квалификации
  • Проверка уменията на служителите в това число: чужди езици, компютърна грамотност, проверка на психофизически и професионални умения
  • Проучване миналото на кандидата, неговата надеждност, образование, притежание на препоръки, съдебно минало
  • Изготвяне на документи и разрешителни необходими за започване на работа
  • Обучения в областта на здравословни и безопасни условия на труд, специфика на работата, както и други обучения съгласно изискванията на работодателя
  • Възможност за участие на представител от страна на работодателя при провеждане на крайното интервю със служителя