Директно търсене на персонал

Услугата „Директно търсене“ (direct search) е най‐ефективната форма за активно търсене на служители за ключови позиции, основаваща се на достигането до потенциални служители проверявайки прецизно техните квалификации, предразположение и опит.

Фирма Персоннел Интернешънъл по желание на клиента:

  • Ще намери служител отговарящ на високите изисквания относно образованието, свързано със специфика на работното място
  • Проверка на придобитият трудов опит
  • Ще предостави информация касаеща потенциални служители наети в други фирми
  • Гарантира пълна анонимност на настоящия и бъдещ работодател
  • Ще предостави възможност за активно участие на представител на работодателя в процеса на крайна селекция