За нас

Орхидея–94 ЕООД е специализирана преводаческа агенция, създадена през 1994 година в София. Агенцията работи с компании, институции и физически лица и предлага пълно обслужване в областта на писмените и устни преводи.

Ефективната организация на работата и богатият опит позволяват на "Орхидея-94" да гарантира точност и бързина както в изпълнението на комплексни преводачески проекти, така и в изпълнението на малки и средни поръчки.

Благодарение на своя професионален стил на работа и на високото качество на услугите, "Орхидея-94" от години е утвърдена като една от водещите преводачески агенции в България и като сигурен партньор, работещ в пълно съответствие с изискванията на клиента.

Ние предлагаме на клиента и допълнителни услуги в областта на езиковото обучение и организирането на мероприятия.

КАКВО ПРАВИМ

​Големият брой професионални и заклети преводачи позволяват на "Орхидея-94" да осигури специализирани преводи във всички основни браншове и на/от всички езици.

Изпълнението на преводите се извършва в съответствие с утвърдени процедури, организира се и се ръководи от висококвалифициран, динамичен екип, който има за цел да гарантира винаги безупречен краен резултат: техническа и лингвистична коректност на превода, както и стриктно спазване на договорените с клиента условия и срокове.

МЕТОД НА РАБОТА

​В „Орхидея-94” е наложен метод на работа, който цели да осигури винаги високо качество на услугата, защото знаем, че резултата от нашата работа влияе върху успешната работа на клиента. 

Един добър превод не се постига само със смисловото пренасяне на текста на желания език. Необходима е бързина и точност, внимателно адаптиране на съдържанието към лингвистичната и културна система на съответната страна.