За нас

"ОРВИТЕКС ИНДУСТРИ" ООД е българска частна фирма създадена през 1998 г. с основен предмет на дейност:

  • производство на строителни материали и продукти с екологическа насоченост;
  • производство на машини, съоръжения, индустриална екипировка;
  • търговия, представителство, трансфер на технологии и ноу-хау.

Структурата на "ОРВИТЕКС ИНДУСТРИ" е разработена в съответствие с организационните схеми на световно утвърдени фирми, осъществяващи научна, производствена, маркетингова и търговска дейност. 

Член на Технически комитет № 4 "Цимент, вар и гипс" при Държавната агенция по стандартизация и метрология на Р. България. 
Член на Технически комитет № 1 "Пожаро и взриво- защита" при Държавната агенция по стандартизация и метрология на Р. България. 
Централният офис на "ОРВИТЕКС ИНДУСТРИ" се намира в гр. София. 
Търговската дейност се осъществява от втори офис в София и Сливен.

Огнезащитни материали

"ОРВИТЕКС ИНДУСТРИ" произвежда състав "ОГНЕБРАН" за огнезащита на дърво, дървесина, камъшит, корк, текстилни материали /мокети, завеси, пердета/, целулоза и хартия, декори и други подови, стенни и таванни покрития. Обработените материали стават "трудногорими", което съответства на евроклас "В" /класификация съгласно решение на Комисията на ЕС 94/111 от 16.09.1994 публикувано в ОJL 241/ или клас "В-1", съгласно DIN 4102.

"ОГНЕБРАН" е наложен продукт на българския пазар. За неговото производство разполагаме с всички необходими документи от Министерството на здравеопазването и Научно-приложния институт по пожарна и аварийна безопасност при Министерството на вътрешните работи на Р. България. Съставът е изпитан в специализирани, акредитирани лаборатории в нашата страна.

"ОРВИТЕКС ИНДУСТРИ" е доставил огнезащитен състав "Огнебран" на почти всички новопостроени или реконструирани хотели в България, обществени заведения, окръжните театри, опери, манастири и стотици търговски и индустриални обекти.

Производство на отводнителни решетки за улици, пътища, пешеходни зони, граждански, промишлени и търговски обекти и капаци за комуникационни и ревизионни шахти от полимербетон.

По наша фирмена технология "ОРВИТЕКС ИНДУСТРИ" произвежда решетки за улици и пешеходни зони на база полимербетон, чиято стойност е значително по-ниска от аналозите, произвеждани от метал.

Наред с високоястните качества на произвожданите от нас решетки, съществено тяхно качество е и високата им устойчивост на агресивни среди. Те са устойчиви на въздействието на слънчевите лъчи, на замръзване и гръмотевици, химически устойчиви на киселини и основи, трудногорими и електронепроводими.

Произвежданите от нас полимербетонни решетки, капаци и анти-паркинг колонки се продават на вътрешния пазар, като сред редовните ни купувачи са общините, дружествата "В и К", и др. корпоративни клиенти. През периода 2002 - 2011 г. дружеството е класирано на първо място в обявени търгове и обществени поръчки от "Софийска вода"- АД, Община Варна, Община Пловдив,Община Бургас, Община Ямбол, Община Горна Оряховица. Сред клиентите ни е и Българската телекомуникационна компания / "БТК"/" Виваком" Решетки и капаци с марката на "ОРВИТЕКС ИНДУСТРИ " са положени в градовете София, Бургас, Пловдив, Варна, Велико Търново, Плевен, Враца, Сливен, Ямбол, Благоевград, Силистра, Горна Оряховица, Пирдоп, Банско, Несебър, Созопол, а също на обекти с републиканско значение като Националния дворец на културата – НДК в София, Правителственния ВИП на Аерогара София, Атомната електроцентрала в Козлодуй, Завода за акумулаторни батерии "Монбат", бензиностанции на "Лукоил", и др. Полимербетонни изделия- решетки и капаци дружеството е изнесло в Македония и Турция, като конкретен интерес се проявява и от чуждестранни потребители в Австрия,Италия, Испания, Сирия, Русия, Чехия, Сърбия и Обединените Арабски емирства.

На 58 Международен панаир в гр. Пловдив – 2002 г. експонатите решетки за улични отоци на води и капаци за ревизионни шахти бяха отличени със Златен медал и Диплом.