За нас

Оптексим АД” е създадена през 2002 г. със сто процента частен капитал.

Основната й дейност е насочена към проектиране, производство и търговия на сложни оптични, оптико-механични и оптико-електонни изделия. „Оптексим” АД е единственият производител в България на електронно-оптични преобразуватели, основен елемент от уредите за нощно виждане.

Фирмата също така се занимава с внос и изност на стоки свързани с отбраната и стоки и технологии с възможна двойна употреба. В последните години фирмата „Оптексим“ АД се занимава и с производство на енергия от ВЕИ.