МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР

Медицински център за специализирана извънболнична помощ “Лечител” се намира в гр. Пловдив, бул. ”Христо Ботев” 107. Центърът разполага с компетентни висококвалифицирани лекари специалисти и съвременна медицинска апаратура. Гарантираме специално внимание към всеки пациент. Пациентите имат възможността да бъдат консултирани и лекувани в комфортна и приятна обстановка 

В медицинския център работят лекари - специалисти по кардиология, вътрешни болести, ендокринология, образна диагностика (ехография), неврология, нефрология, детски болести, УНГ, АГ, очни болести, урология.

МЦ има мобилни екипи, които провеждат профилактични медицински прегледи на място при възложителЂя, както и в самото лечебно заведение от 2000 г.

Имаме сключени договори за извършване на медико-диагностична лабораторна дейности с Клинична лаборатория и на високо специализирана медицинска дейност (рентген, скенер и ядрено-магнитен резонанс). 

Всички специалисти работят по утвърден график. 
За актуалните графици на специалистите и запазване на приемен час позвънете на тел. 032 625247.