Клиенти

 • Национален осигурителен институт /НОИ/ 
 • Българска телекомуникационна компания 
 • ТЕЦ "Марица Изток - 2"
 • CEZ - България, "Електроразпределение - Столично"
 • CEZ - България, "Електроразпределение София област" - София
 • ЕON - България, "Електроразпределение Варна"
 • ЕON - България, "Електроразпределение" - Горна Оряховица
 • "Асарел - Медет" - Панагюрище
 • "ЕнергоПро Мрежи" АД
 • "Видима - Идеал" - Севлиево
 • Национална електрическа компания - София
 • НЕК - ЕАД, клон "ВЕЦ - група Родопи";
 • НЕК - ЕАД, клон "ВЕЦ - група Рила";
 • Електропреносни дружества - Пловдив, Горна Оряховица, Плевен, Бургас, Варна
 • ТЕЦ "Варна"
 • ТЕЦ "Марица Изток - 3"
 • "Брикел" ЕАД
 • Национална компания "Железопътна инфраструктура" АД - София
 • "Топлофикация Пловдив" ЕАД, "Топлофикация Сливен" ЕАД
 • Технически университет - София
 • Медицински университет - Пловдив
 • УМБАЛ "Свети Георги" - Пловдив
 • Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство
 • Медицински колеж
 • Регионална служба по заетостта - Пловдив
 • Апелативен съд - Пловдив
 • Районен съд - Пловдив
 • Районна, окръжна и апелативна прокуратура - Пловдив
 • Районна и окръжна прокуратура - Пазарджик
 • Банка ДСК ЕАД - Пловдив
 • ЗММ Металик - Пазарджик