За нас

Одико-69 ООД е регистрирано с ф.д. № 6396 от 2001 г. от Пловдивски Окръжен съд. Дружеството е приемник на ЕТ “ОДИКО”, регистриран през 1990 г. и на “Одико-69” ЕООД. 

От 2006 г. Одико-69 ООД работи по стандарт ISO 9001/2000, а от май 2009 г. по стандарт ISO 9001/2008.

25 години фирмата успешно се реализира в своя сегмент в дейностите:

 • Служба по трудова медицина
 • Медицински център 
 • Орган за контрол
 • Обследване за енергийна ефективност 

От 2014 г. към  Одико-69 ООД е създаден Център за професионално обучение - Одико, който притежава лиценз No2014121170/02.12.2014, от НАПОО за провеждане на обучения и изпити за придобиване на квалификационни групи по електробезопасност.

Централният офис е в гр. Пловдив. Имаме офиси в София, Варна, Бургас, Плевен, Русе, Горна Оряховица, Сандански.

Дружеството е одобрено за извършване на консултантски услуги от Министерство на икономиката и енергийните ресурси по Програма ФАР. През 2002-2003 година разработихме 3 национални проекта в сферата безопасни и здравословни условия на труд, финансирани от Фонд “Условия на труд”. Разработили сме проекти по програма "Конкурентноспособност" на ЕС.

Основни направления в дейността на фирмата:

 • Консултации
 • Служба по трудова медицина
 • Орган за контрол от вида “С”
 • Медицински център
 • Обследване и сертифициране за енергийна ефективност
 • Обучение и изпит за квалификационни групи по електробезопасност 
 • Психологическа лаборатория “Профи тест” - организира и провежда изследвания за психологическа пригодност на водачи на МПС категория "C", "D", "A", "T"