Сервиз и поддръжка

Регулярната профилактика на Вашите газови уреди, газовата и водно-отоплителната инсталации са важна предпоставка не само за безопасността на Вашия дом, но и за ефективното им функциониране и поддържането на оптимални сметки.

Техническият преглед на Вашите газови уреди и инсталация е задължителен на всеки дванадесет месеца. Тези прегледи се извършват от упълномощени лица на технически надзор и се заплащат отделно от услугите по разпределение и снабдяване.

Възползвайте се от нашите услуги по сервизно обслужване, за да избегнете неочаквани разходи за ремонт на газовата инсталация и газовите уреди във Вашия дом. Нашите сервизни техници са обучени да осигурят обслужване и ремонт на Вашите уреди дори след изтичане на тяхната гаранция.

Гарантирайте си спокойствие, с професионална помощ на Ваше разположение по всяко време с абонаментните услуги за сервизно и извънгаранционно обслужване на Овергаз.