Share
Направи запитване !!!

Присъединяване

За да ползвате природен газ във Вашия дом е необходимо да се присъедините към мрежата на газоразпределителното предприятие, лицензирано във Вашия град.

Присъединяването е услугата, необходима за свързване на Вашата индивидуална газова инсталация с мрежата на газоразпределителното предприятие. За целта газоразпределителното дружество изгражда допълнително отклонение от своята мрежа и Ви предоставя индивидуален разходомер, който да отчита Вашето потребление.

За да се присъедините е необходимо да подадете Заявление за присъединяване към газоразпределителната мрежа в някой от нашите клиентски центрове.

При наличие на техническа възможност за свързване на Вашия дом с газоразпределителната мрежа, на база на подаденото заявление, е необходимо да сключите Договор за присъединяване към мрежата.