Share
Направи запитване !!!

Дейности

Предметът на дейност на „Овергаз Запад" АД е инвестиране, проектиране, изграждане, експлоатация и ремонт на газопроводна мрежа в обекти и съоръжения, свързани с използването на природен газ на територията на градовете Кюстендил, Монтана, Петрич, Мездра и Разлог и продажба на природен газ.

„Овергаз Запад" АД превръща природния газ в реална алтернатива на другите енергоносители за обществото, осъществявайки разпределение на природен газ и газоснабдяване до всеки потребител на територията на общините Кюстендил, Монтана, Петрич, Разлог и Мездра.

"Овергаз Запад" АД поддържа коректни партньорски отношения с общинската администрация, на чиято територия компанията има лицензия за доставка и разпределение на природен газ.

Това са: