За нас

Разположена в Северозападна България, в Дунавската равнина, по поречието на р. Огоста. Община Хайредин включва шест села - Хайредин, Михайлово, Манастирище, Рогозен, Бързина и Ботево, с общо население 5626 жители (15.01.09 г.). Разполага с изключително плодородна земя в местността "Златия".

Има прекрасни места за отдих и разходка покрай ека Огоста. Наличието на много риба в реката и трите язовира е като магнит за запалените рибари.

Тук е открито най-голямото тракийско съкровище на територията на България - Рогозенското.

село Хайредин - Землището му е голямо и заема площ от 58 740 дка. Граничи на изток със Софрониево и Ботево, на юг- с Манастирище, на югозапад – с Михайлово, на запад – с Бъзовец и на север - с Крива бара. Най – старото селище в района на Хайредин е било в местността Рога – югозападно от днешното село. 

село Манастирище - Село Манастирище се намира на 35 км. югозападно от гр.Оряхово и е разположено на полегата скална тераса до десния бряг на р.Огоста. Землището му се простира на площ от 27 127 дка. Граничи на изток с Бързина и Рогозен, на юг – с Бели брод, на запад – с Михайлово и на север - с Хайредин.

село Михайлово - Село Михайлово се намира се на 35 км югозападно от Оряхово и е разположено до левия бряг на р. Огоста. През селото тече малката река Гноенишка бара. Тя изтича от изворите в местността Браничев геран до с. Черни връх, Ломско и се влива в местността Наклата под селото като ляв приток на Огоста.

село Ботево - Село Ботево се намира на 24 км южно от гр. Оряхово и е разположено върху полегат южен склон на левия бряг на р. Бързина. Землището му заема площ от 8876 дка и граничи на изток със с.Липница и Алтимир, на юг – със с. Бързина, на запад – със с. Хайредин и на север – със с. Софрониево.

село Рогозен - Село Рогозен е разположено по средата на Северозападната част на Дунавската хълмиста равнина. Рогозен е ситуирано почти по средата между бившия околийски център Оряхово и настоящия областен център – Враца.