За нас

Със своята природна красота, богата история, архитектурен облик, Мъглиж е перла на Розовата Долина.

Първите огнища под "Побък" и "Кръстилча" са разпалени още преди 7 хиляди години. От пети век пр.н.е до първи век от н.е. в чертите на града и околностите му процъфтяват няколко тракийски селища - крепости и вили. За високата тракийска култура свидетелствува гробницата със стенопис край Мъглиж.

По време на римското владичество и средновековието Мъглиж е важна крепост и пътна станция на кръстовището на античните магистрали Сердика-Месемврия и Константинопол-Никополис ад Иструм. През 13 век във византийските извори за пръв път се споменав аимето му Монглиж.

В първите векове на турското иго Мъглиж е най-голямото селище на казанлъшката каза. В манастира мъждука една от малобройните килии.

През 1869 мъглижани основават първото селско читалище в България. През 1877г. Мъглиж наброява 400 български къщи. Мъглижани вземат дейно участие в освободителните борби.

След Освобождението Мъглиж се разширява до 1500 къщи и 5000 жители. Развиват се тепавичарството, бъчварството, дърводобива и др. Мъглиж дава на България над 500 учители и културни дейци.

Географско положение

Град Мъглиж е разположен в Южните склонове на Шипченско - Тревненската част на Стара планина по двата бряга на река Мъглижка.

Отстои на 15 км от гр. Казанлък и на 25 км от областния център - Стара Загора.

Територия - 385 кв.км
Брой населени места - 15
Брой жители - 12 642

Кметства: с. Ягода, с. Тулово, с. Юлиево, с. Шаново, с. Зимница, с. Дъбово, с. Ветрен.
Кметски наместничества в: с. Борущица и с. Радунци.