Share
Направи запитване !!!

За нас

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - ГЪЛЪБОВО И ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГЪЛЪБОВО

адрес: гр. Гълъбово, бул. Република 48,

тел. централа 0418/ 68 901, факс: 0418/ 64 194

Настоящата интернет страница е изградена по проект “ДА – Добра Администрация в община Гълъбово” в изпълнение на договор с регистрационен № А 09-31-24 С /12.06.2009г.

СПИСЪК НА УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО

  •    Средно общообразователно училище "Васил Левски"

Директор: Нели Кючукова

Адрес: кв. Строител

Тел:  0418/6 25 60

e-mail: sougl@abv.bg

официален сайт на училището: http://sou-vasil-levski.bg/

  •     Професионална гимназия по енергетика и електротехника

Директор: Петронка Цветковска

тел: Директор: 0418/6 23 86         Секретар: 0418/6 21 71            Счетоводител: 0418/6 23 87                               

Skype: Pgeegl                               E-mail: pgeegl@abv.bg

Адрес: ПГЕЕ, кв. Индустриален, гр.Гълъбово

  •      I - во Основно училище "Св. Паисий Хилендарски"

Директор: Тянка Кърджилова

Адрес: ул. Славянска № 17 А

тел: 0418/ 6 43 25

e- mail: ou1gl@abv.bg

  •     II - ро Основно училище "Христо Ботев"

Директор: Димитричка Жекова

Адрес: гр. Гълъбово, ул. Христо Ботев 18

тел/факс: 0418/ 6 22 60

e- mail: ou2gl@abv.bg

  • Основно училище "Св. Св. Кирил и Методий" - село Обручище

Директор: Илина Генова

Адрес: с. Обручище, ул. Пламък 16

тел: 04152/ 24 81

e-mail: ouobruc@abv.bg

  • ОДЗ "Радост"

Директор: Росица Тенева

Адрес: гр. Гълъбово, ул. Стефан Стамболов 4

тел: 0418/ 62233, 0886611685

e- mail: odzgal@abv.bg

  • Детска градина село Мъдрец - филиал на ОДЗ "Радост"

тел: 0889703381

  • СДГ "Наталия"

Директор: Жана Стоянова

Адрес: ул. "Петър Берон" № 13

тел: 0886611246

e- mail: cdggal@abv.bg

  • ЦДГ "Пролет" село Обручище

Директор - Антония Желязкова

Адрес: с. Обручище; ул. Пламък № 3

тел: 04152/ 718

e- mail: cdgobru4@abv.bg 

  • Детска градина "Бреза" село Главан

Директор: Марияна Стоянова

адрес: с. Главан

тел: 04155/ 2235

e-mail: cdgglavan@abv.bg