Кметски наместничества

  • Ветрен - Кметство: с. Ветрен, ул. 'Родопи' №1;
  • Срацимир - Кметство: с. Срацимир, ул. 'Четвърта' №4;
  • Полковник Ламбриново - Кметство: с. Полковник Ламбриново, ул. 'Първа' №26;
  • Казимир - Кметство: с. Казимир, ул. 'Първа' №68;
  • Ценович;
  • Сърпово - Кметство: с. Сърпово, ул. 'Първа' №28;
  • Богорово;
  • Българка - Кметство: с. Българка, ул. 'Първа' №42;
  • Главан;
  • Поп Кралево;