Share
Направи запитване !!!

За нас

Пристанище Поморие осигурява удобна морска връзка с близо разположените градове Бургас, Несебър, Созопол и Варна. На 8 км от град Поморие се намира летище Бургас. Община Поморие заема важно място в комуникационната система на страната. През територията на общината преминават пътищата за свръзка на южна и северна България. Вътрешната пътна мрежа осигурява удобни транспортни връзки с населените места на общината. През територията на общината преминава първокласен международен път Е – 87.

Релеф: Община Поморие се характеризира с разнообразен релеф. На север полупланински и планински, на юг равнинен. Надморска височина от 0 да 350 метра.

Води: Община Поморие разполага със следните водоизточници: кладенци – 9, дренажи – 22, язовири – 9.

Климат: Климатичните условия са изключително благоприятни: продължително слънцегреене (до 2360 часа годишно), средната юлска температура на въздуха и водата е 23,6°С. Поради бавното изстиване на морската вода, есента е топла и продължителна. Средната есенна температура е 20,5°С. Снеговалежите са минимални, като снега се задържа не повече от 5-7 дни.

Географски дадености и природни забележителности

Град Поморие е разположен върху едноименния тесен скалист полуостров, вдаден 3,5 км. в Черно море, на северозападния бряг на Бургаския залив. От юг, изток и североизток градът е заобиколен от морето, а от север – от Поморийското езеро.

От там минава един от главните маршрути на миграция на птиците от Европа към Африка – Виа Понтика, установени са 269 вида птици.

Поморийското езеро е защитена местност, свръхсолена лагуна от естествен произход с площ 1000 ха. Отделено е от морето с естествена пясъчна коса и изкуствена дига и само в южната си част има свързващ канал. Обект на стопанско ползване е южната част на езерото, където се добива лечебна кал и северната част – за добив на сол.Орнитологично важно място.

Плажната ивица на Поморие е уникална поради финият черен пясък, който е типичен само за този регион. Морското дъно пред бреговата линия е полегато и почти равно. Релефът на Община Поморие е разнообразен. На север полупланински и планински, на юг равнинен. Надморска височина от 0 да 350 метра.

Други защитени местности са Чаирите – Блатно кокиче – 2,0 ха, разположена край с. Горица и Корията съхранена вековна дъбова гора – 20 ха, разположена край с. Гълъбец, местността Добровански гъби, с обща площ 5 ха.

ДЕМОГРАФСКИ ДАННИ

Население: 
Населението е 28 789 души към 15.07.2013 г. Към 2005 г. равнището на безработица е 7,5 %.

ИНФРАСТРУКТУРА

Населени места: Общината включва общо 17 населени места, от които градове: Поморие, Каблешково и Ахелой и села: Александрово, Белодол, Бата, Габерово, Горица, Гълъбец, Дъбник, Каменар, Косовец, Козичино, Лъка, Медово, Порой, Страдин..

АДМИНИСТРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ

Кмет: инж. Иван Алексиев

ИКОНОМИКА

Структуроопределящ отрасъл е туризма. Община Поморие развива успешно морски, балнео, културен и еко туризъм. Доказаните лечебни свойства на уникалната лиманна кал, добивана от Поморийското солено езеро и туристическия интерес към Поморие като целогодишна балнео и спа дестинация, все повече затвърждават славата на града като столица на балнеотуризма на България. Наред с различните форми на туризъм, местното население развива лозарство, винарство, солодобив и риболов. Акваторията на Поморийския залив е предпочитана за ветроходни регати, а пристана – от любители рибари. Морският град има атрактивно рибарско пристанище .

ТУРИЗЪМ

Най-успешно се развива морският туризъм. През летния сезон в града пристигат над 100000 туристи, привлечени от спокойствието на града, добре изградената инфраструктура и чистите плажове. Община Поморие има уникален лечебен природен ресурс, който оползотворява, затова градът става все по известен като балнеокурорт.

Доказано е, че по качества поморийската лиманна лечебна кал, добивана от соленото езеро, се нарежда между най-добрите в света. С нея се лекуват заболявания на опорно-двигателния апарат; гинекологични, хирургически и травматични, кожни, периферни нервни, неспецифични заболявания на двигателните органи, сърдечно-съдови, чернодоробни и др.

Освен към морски и балнеотуризъм , община Поморие развива и културен туризъм. Древната история на града и богатото културно-историческо наследство представляват интерес за туристите.

Селски и екотуризъм се развива в с. Горица, с. Бата, с. Козичино, с. Гълъбец. Минерални извори има в с. Каменар и с. Медово.  Освен поддържането на атрактивните природни дадености, в гр. Поморие интензивно се развива строителна и реконструктивна дейност, свързана с усъвършенстването на курортната инфраструктура.

СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

Общинско предприятие “Социално обслужване”
Агенция “Социално подпомагане”
Бюро по труда

КУЛТУРА

В град Поморие функционират 2 читалища- “Просвета” и “Светлина”;
Общински музей, Музей на солта, художествена галерия и
Общински детски комплекс. В останалите населени места има още 11 читалища.

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

На територията на общината действа Здравен център, поликлиника, отделни лекарски кабинети, санаториуми и спа центрове.

ПАМЕТНИЦИ НА КУЛТУРАТА

 Един от най-интересните културни обекти безспорно е Античната куполна гробница край Поморие. Датировката на паметника се отнася за II-IVв. сл. Хр. Изследователите са на мнение, че обекта е по-скоро хероон (мавзолей), в който са се извършвали и религиозни ритуали, чрез които се е отдавала почит към мъртвите. Уникалната архитектура е съчетание на римска и тракийска строителна традиция. Мавзолеят е най-късния представител на тракийските куполни гробници. Обекта е паметник на културата от национално значение.

Музеят на солта в гр. Поморие е единствен не само у нас и но и в цяла Източна Европа. Открит е през септември 2002 година и е посветен на един от най-старите запазени поминъци в райнона на Поморие – солодобивът. Уникалното е, че посетителите имат възможност да видят на живо как протичат всички технологични процеси и да се докоснот до традициите на местните жители.

Козарева могила край гр. Каблешково е също уникален обект. Представлява праисторическа селищна могила и некропол от V хил. пр. Хр. По мнението на археолозите е и най-големият некропол от тази епоха на южно от Стара Планина.

Най-старата сграда в града пощадена от многобройните пожари изпепелявали не един път Анхиало, е църквата “Преображение Господне”. Строена е през 60-те години на XVIIIв. с материали от крепостната стена на Средновековния Анхиало. Църквата е с уникален иконостас. Иконите съхранявани в храма са от края на XVIII в. и първата половина на XIX в., но има отделни образци от края на XVII в. Църквата е художествен паметник на културата с местно значение.

Сградата на Исторически музей-Поморие е строена в периода между 1885 и 1895г. с финансовите средства на благодетелката Фотини Карианди и в нея първоначално се е помещавало гръцко девическо училище. Тя е архитектурен паметник с местно значение.

Архитектурен резерват Стари поморийски къщи е ансамблов паметник. Къщите представят облика на традиционна градска Черноморска къща от ΧΙΧ в.

Православния храм “Рождество Богородично” е построен през 1890 г. от първомайстор Генчо Кънев. През 1959г. църквата е основно преустроена. Изографисана е от художниците Н. Ростовцев, К. Йорданов и А. Сорокин, а иконостасът е дело на К. Кошаревски.

Православният мъжки манастир “Св. Георги” е забележителен паметник съхранил духа на възрожденската епоха от средата на ΧΙΧв. В манастирската църква  се съхраняват ценни образци на иконографското изкуство, а храмовата икона с изображението на светеца патрон има славата на чудотворна.

Църквата  “Св. Архангел Михаил“  в с. Горица е от 1856г. и е художествен паметник.

Църквата “Св. Параскева (Петка)” в с. Козичино е от 1848г. и също е худ. паметник.