Училища

Община Мизия има добре изградена мрежа от училища - 4, от които 2 средищни / ОУ „Цанко Церковски" гр.Мизия , ОУ „Христо Ботев" с.Крушовица . По степен на образование, училищата в общината са разпределени както следва:

ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ В ОБЩИНА МИЗИЯ 2013/2014 год.

Училище, Адрес, Телефон   

Директор

Брой

паралелки    

Изучавани специалности

Брой ученици

Гр.Мизия

ПГ по ХТ „Васил Левски”

Ул.Петър Атанасов №26

09161/23-81

Галина

Калмушка

Тел: 09161/23-81

4

Производство на кулинарни изделия и напитки   

Професия:Готвач

 

85

ОСНОВНИ УЧИЛИЩА В ОБЩИНА МИЗИЯ 2013/2014 год.

Училище, Адрес, Телефон

Директор

Брой

 паралелки

Брой ученици   

Гр.Мизия

ОУ „Цанко Церковски"
ул.”Дико Илиев”№25

ou_mizia@abv.bg

Галина Вълчанова
тел: 09161 / 23-85

09161 / 23-05

14

268

       

С.Крушовица

ОУ „Христо Ботев"
ул. „Петър Цветков №9

ou_kru6ovica@abv.bg

Дарина Стоянова
тел: 09164 / 22-61

8

111

С.Софрониево

ОУ „ Отец Паисий "
ул. „ Георги Димитров” №11    

ousofr@abv.bg

Йорданка Цветкова    
тел. 09165 / 22-51

8

83