За нас

Община Мизия се намира в Северозападна България и е една от съставните общини на Област Враца. Общината се състои от 6 населени места: гр. Мизия - общински център, с. Войводово, с. Крушовица, с. Липница, с. Софрониево и с. Сараево. Общото население е 9173 жители (към 21 юли 2005 г.).

Съседни на община Мизия са общините Оряхово, Козлодуй, Бяла Слатина и Хайредин. На север граничи с река Дунав. През територията на общината минава река Скът, а границата между общините Козлодуй и Мизия се определя от река Огоста. 

Структура на Общинския съвет

Председател на Общинския съвет: Диана Вичева

Заместник-Председател на Общинския Съвет: Лидия Костова

1.  ПК "ФИНАНСИ, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ЕКОЛОГИЯ И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА"

Председател: Лидия Костова
Зам. Председател: Димитър Дахлев
Секретар: Анка Костадинова
Членове: Николай Тодоров
Николай Найденов

2. ПК "И ДУХОВНО РАЗВИТИЕ, ЧОВЕШКИ ПРАВА, ОБЩЕСТВЕН РЕД И СИГУРНОСТ"

Председател: Веселка Крачунова
Зам. Председател: Николай Тодоров
Секретар: Верка Николова
Членове: Светла Мейцова
Димитринка Димитрова

3. ПК "ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ, ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ"

Председател: Мариана Петкова
Зам. Председател: Николай Найденов
Секретар: Светла Мейцова
Членове: Пламен Геранджийски
Теодоси Берчев

4. ПК "ПРИЛОЖЕНИЕ НА ЗПУКИ (ЗА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ)"

Председател: Пламен Геранджийски
Секретар: Теодоси Берчев
Член: Димитринка Димитрова