Share
Направи запитване !!!

За нас

Община Исперих е разположена в централната част на Лудогорието, която е част от Дунавската равнина и е на важен кръстопът между градовете Разград и Силистра, Добрич и Русе.

Релефъте равнинно-хълмист, със средна надморска височина 250-300 метра. Дълголетните карстови процеси са довели до създаването на характерен и уникален за района комплекс от карстови форми - пещери, скални ниши, дупки и др., представляващи интерес за палеонтолози, спелеолози и археолози, както и за развитието на специфични форми на туристическа дейност.

В климатично отношение района на Общината попада в умерено-континенталната климатична подобласт на Европейско-континенталната климатична област и се характеризира с горещо лято и студена зима. 

Днес Исперих е общински център и е втора по големина в Разградска област с площ 402 кв. км. Граничи с общини като - Разград, Завет, Самуил, Дулово, и Каолиново.

Състои се от 24 населени места - гр. Исперих, с. Белинци, с. Бърдоква, с. Вазово, с. Голям Поровец, с. Драгомъж, с. Делчево, с. Духовец, с. Йонково, с. Китанчево, с. Конево, с. Къпиновци, с. Лудогорци, с. Лъвино, с. Малко Йонково, с. Малък Поровец, с. Подайва, с. Печеница, с. Райнино, с. Свещари, с. Средоселци, с. Старо Селище, с. Тодорово и с. Яким Груево, управлявани от кметове и кметски наместници.