Share
Направи запитване !!!

За нас

Само на 20 километра от Черно море и големия туристически, стопански и административен център Варна,  нашата малка и гостоприемна община Ви предлага богато културно-историческо наследство, красива природа, благоприятно географско разположение и сериозен икономически потенциал, свързан традиционно с промишленото производство. Амбицията на Общинска администрация- Белослав е да е полезна и  да оказва подкрепа на жители, гости и партньори на Община Белослав.

Инфраструктура
Цялата територия на община Белослав се намира на двата бряга на Белославското и част от Варненското езера, като граничи с общините Варна, Аврен, Девня и Аксаково.Общината има сравнително добре развита транспортна инфраструктура, което благоприятства икономическото и социалното развитие на общината.

Община Белослав тангира на главен път Е-70 /А-2 Варна – София, който има важно значение за повишаване на транспортната достъпност на общината и възможностите за икономическо развитие, чрез привличане на нов бизнес и стимулиране на стопанската активност на предприемачите. През общинската територия преминават третокласни асфалтирани пътища: Варна-Езерово-Белослав-Девня и Варна-Константиново-Белослав-Разделна. По тях функционират автобусни линии, които осигуряват на всички селища връзка с Варна.

Образование
На територията на Община Белослав има шест учебни заведения, съответно четири в гр. Белослав – СОУ “Св. св. Кирил и Методий”; НУ “Отец Паисий”, ОУ “Патриарх Евтимий”, ПГ „Св. Димитър Солунски” и в селата  Разделна – НУ “Стефан Караджа”, с. Езерово – ОУ “Св. св. Кирил и Методий” , където се обучават общо 1196 ученика.

Детските заведения наброяват шест в цялата община, съответно в гр. Белослав е съсредоточен най-големият брой детски заведения: ОДЗ “Щастливо детсво”; ОДЗ “Първи юни” в кв. „Младост”; ЦДГ “Калина Малина” в кв. „Акации”. В селата прилежащи към Общината има целодневни детски градини в с. Страшимирово ЦДГ „Незабравка”, в с.  Разделна ЦДГ „Китна пролет” и ОДЗ „Дора Габе” в с. Езерово, които се посещават от близо 426 деца от 2 до 6 год. възраст