Контакти

Oбщина Белоградчик

3900 Белоградчик, ул. „Княз Борис I “ №6

email: kmet@belogradchik.bg

Технически сътрудник на КМЕТ

тел.: 0936 5 30 17, 0879 145320

факс: 0936 5 30 17

Гражданска регистрация и административно обслужване – ГРАО

тел.: 0877 881305

Териториално и селищно устройството – ТСУ

тел.: 0877 881302

Дежурен -тел.: 0877 881308

Местни данъци и такси - тел.: 0877 875977

Туристически информационен център – гр. Белоградчик

ул. „Поручик Дворянов” 1А

тел.: +359 877 881 283

e-mail: tourism@belogradchik.bg

Използвайте формата за контакти и запитване ако желаете да се свържете с
Община Белоградчик.

 

Всички полета отбелязани с "*" са задължителни.