Share
Направи запитване !!!

Социални дейности

  • Стратегии, програми, планове
  • Етнически и демографски въпроси
  • Социални услуги и специализирани институции
  • Консултативен кабинет за деца и юноши с агресивно поведение
  • Обществен съвет за социално подпомагане и услуг
  • Правилници