ОБУЧЕНИЕ

Фирмата предлага обучение на всички свои клиенти за запознаване с функциите на продуктите на Konica Minolta.

За тази цел сервизния и търговския екип предлагат на всеки клиент на фирмата, инсталация и обучение за запознаване с възможностите и правилния начин за работа с устройството.

За копирните системи Коника Минолта с договор "Сервиз + материали", всеки клиент получава безплатно транспорт, доставка, инсталация и обучение за работа.