Категория: Селско и горско стопанство » Земеделие

Град: Върбовка (Велико Търново)

Адрес: обл. Велико Търново, с. Върбовка

Телефон: 06135/2601

За нас

Облужваща Кооперация на Собствениците Косматица се намира в с. Върбовка, община Павликени, област Велико Търново

Кооперацията развива своята дейност в областта на селското стопанство.

Занимава се с производство, съхранение и реализация на селскостопанска продукция.

ОКС Косматица отглежда следните култури:

  • пшеница;
  • царевица;
  • ечемик;
  • слънчоглед;
  • рапица.