За нас

 

Нотариус Стоян Николов Ангелов извършва широк спектър от нотариални услуги.

 

Предлага следните услуги на своите клиенти:

  • нотариални актове, изповядване на сделки;
  • договори - договори за доброволна делба и др.
  • нотариална заверка, заверка на преписи;
  • приемане и съхранение на завещания, обявяване и връщане на завещания;
  • нотариални покани;
  • изготвяне и заверка на пълномощни;
  • прехвърляне на собственост / МПС;
  • консултации;
  • изготвяне и проверка на документи.

Нотариалната кантора се намира в гр. Несебър.