Категория: Услуги » Адвокати, нотариус

Град: Плевен

Адрес: Плевен, ул. Кирил и Методий 13

Телефон: 064/82 28 12

Share

За нас

Нотариус Славомир Асенов Иванов №516 има собствена кантора на територията на гр. Плевен.

Услуги:

  • Нотариални консултации в устен или писмен вид;
  • Изповядва сделки за недвижими имоти и движими вещи;
  • Учредяване на вещно право върху недвижим имот;
  • Изготвя и заверява пълномощни;
  • Договори;
  • Договори за прехвърляне на дялове и акции.

Ключови думи:

нотариус Плевен