Share
Направи запитване !!!

За нас

Радилена Стефанова Ставрева – нотариус в град Пловдив, Център

Радилена Стефанова Ставрева е нотариус с район на действие град Пловдив. Нотариалната кантора се намира на ул. Княз Богориди 5 и предлага нотариални услуги за юридически и физически лица.

В качеството на нотариус, Ставрева извършва следните нотариални услуги:

  • изповядване на нотариални сделки
  • нотариални консултации
  • изготвяне на нотариални договори и покани
  • изготвяне и заверка на пълномощни

Изповядване на нотариални сделки в град Пловдив

Нотариална кантора Радилена Ставрева изповядва сделки за покупко-продажба на гори, ниви и земи на община Пловдив. Нотариуса изготвя договори за покупко-продажба или дарение на движимо и  недвижимо имущество. Сделките, имащи за предмет прехвърляне право на собственост, строеж или ползване на недвижими имоти, биват завършени след като е налице нотариален акт. Нотариус  Ставрева изповядва сделки по продажба и придобиване на недвижими имоти, в това число:

  • изготвяне на договори
  • водене на преговори
  • преглед на документи
  • представителство при сключване на сделка

Изготвяне нотариални договори и покани от нотариус Ставрева в Пловдив

Нотариус Радилена Ставрева притежава правомощията да изготвя нотариални договори и покани. Нотариалното лице изготвя предварителни и окончателни договори, удостоверения и покани, изискващи нотариална заверка. Този вид заверка е задължителна при покупка или продажба на имот, закупуване на МПС, договорна ипотека. Нотариалните договори и покани се изготвят единствено и само в нотариалната кантора.

Изготвяне и заверка на пълномощни в град Пловдив от нотариус Ставрева

Нотариус Ставрева предлага изготвяне и заверка на пълномощни за фирми и физически лица. Пълномощното представлява документ, упълномощаващ дадено лице да извършва действия ( фактически или правни ), вместо друго лице. Пълномощното важи само за посочените в него действия и не може да бъде допълвано или дописвано след направена нотариална заверка.

Нотариална кантора в град Пловдив, Център

Нотариалната кантората на нотариус Радилена Стефанова Ставрева се намира на ул. Княз Богориди 5, ет.2 в град Пловдив. Нотариус Ставрева е длъжна да пази професионална тайна, като не разгласява и коментира факти и обстоятелства, станали известни от изпълнението на служебни задължения.