Share
Направи запитване !!!

За нас

 

Нотариус Пеню Шилков извършва своите услуги с район на действие Районен съд град Русе.

 

Нотариус Пеню Шилков предлага на своите клиенти следните нотариални услуги:

  • нотариални актове, изповядване на сделки;
  • договори;
  • нотариална заверка, заверка на преписи;
  • приемане и съхранение на завещания, обявяване и връщане на завещания
  • изготвяне и заверка на пълномощни;
  • консултации;
  • изготвяне и проверка на документи;
  • прехвърляне на собственост / МПС.