Share
Направи запитване !!!

За нас

Възпитаничка на Природoматематическата гимназия в  гр. Силистра.

През 1996. се дипломира в СУ "Св. Климент Охридски",специалност"Право".                                             

През 2006г. успешно издържа конкурс към Министерство на правосъдието и придобива квалификация "Синдик"

През 2006г. успешно издържа конкурс за "Частен съдебен изпълнител".

От 1997г. до 15.01.2009г.  - работи като адвокат на самостоятелна практика, специализира в областта на вещното, облигационното, изпълнителното и търговското право.

От 27.01.2009г. работи като частен нотариус с район на действие - Софиски районен съд. Вписана в регистъра на Нотариалната Камара под No. 621