Категория: Услуги » Адвокати, нотариус

Град: София

Адрес: гр. София, бул. Патриарх Евтимий 2А, вх. А, ет. 2

Телефон: 02/980 31 33; 02/981 50 68

Share

За нас

Нотариус Йонко Христов Литовски №263 има собствена кантора на територията на гр. София.

Услуги:

  • Нотариални консултации в устен или писмен вид;
  • Изповядва сделки за недвижими имоти и движими вещи;
  • Учредяване на вещно право върху недвижим имот;
  • Изготвя и заверява пълномощни;
  • Договори;
  • Договори за прехвърляне на дялове и акции.