Категория: Услуги » Адвокати, нотариус

Град: Плевен

Адрес: Плевен, ул. Св.Св.Кирил и Методий 18, офис No 20

Телефон: 064/804405; 064/800181


Notice: String offset cast occurred in /var/www/bgfirms.info/www/application/modules/default/views/helpers/ProtectEmail.php on line 11

Notice: String offset cast occurred in /var/www/bgfirms.info/www/application/modules/default/views/helpers/ProtectEmail.php on line 11

Е-мейл:

Share
Направи запитване !!!

За нас

Нотариус Жени Димитрова Мичева-Николова №5 има собствена кантора на територията на гр. Плевен.

Услуги:

  • Нотариални консултации в устен или писмен вид;
  • Изповядва сделки за недвижими имоти и движими вещи;
  • Учредяване на вещно право върху недвижим имот;
  • Изготвя и заверява пълномощни;
  • Договори;
  • Договори за прехвърляне на дялове и акции.

Ключови думи:

нотариус Плевен