Категория: Услуги » Адвокати, нотариус

Град: Дупница (Кюстендил)

Адрес: Дупница, ул. Солун 5

Телефон: 0701/5 10 46

За нас

Нотариус Ефтим Павлов Китов №397 има собствена кантора на територията на гр. Дупница.

Услуги:

  • Нотариални консултации в устен или писмен вид;
  • Изповядва сделки за недвижими имоти и движими вещи;
  • Учредяване на вещно право върху недвижим имот;
  • Изготвя и заверява пълномощни;
  • Договори;
  • Договори за прехвърляне на дялове и акции.

Ключови думи:

нотариус Дупница