Категория: Услуги » Адвокати, нотариус

Град: Варна

Адрес: Варна, бул. Мария Луиза 11, ет. 1, над партер

Телефон: 052/608 761; 052/608760; 608005

Share

За нас

Нотариус Диана Янкова Стоянова №192 има собствена кантора на територията на гр. Варна.

Услуги:

  • Нотариални консултации в устен или писмен вид;
  • Изповядва сделки за недвижими имоти и движими вещи;
  • Учредяване на вещно право върху недвижим имот;
  • Изготвя и заверява пълномощни;
  • Договори;
  • Договори за прехвърляне на дялове и акции.

Ключови думи:

нотариус Варна