Категория: Услуги » Адвокати, нотариус

Град: Варна

Адрес: Варна, бул. Съборна 19, ап. 6, ет. 2

Телефон: 052/620 700

Share

За нас

Нотариус Георги Лазаров Икономов №213 има собствена кантора на територията на гр. Варна.

Услуги:

  • Нотариални консултации в устен или писмен вид;
  • Изповядва сделки за недвижими имоти и движими вещи;
  • Учредяване на вещно право върху недвижим имот;
  • Изготвя и заверява пълномощни;
  • Договори;
  • Договори за прехвърляне на дялове и акции.

Ключови думи:

нотариус Варна