Категория: Услуги » Адвокати, нотариус

Град: Русе

Адрес: Русе, пл. Света Троица 15-01, ет. 1, офис No 1

Телефон: 082/83 42 68

Share

За нас

Нотариус Галина Иванова Филипова №414 има собствена кантора на територията на гр. Русе.

Услуги:

  • Нотариални консултации в устен или писмен вид;
  • Изповядва сделки за недвижими имоти и движими вещи;
  • Учредяване на вещно право върху недвижим имот;
  • Изготвя и заверява пълномощни;
  • Договори;
  • Договори за прехвърляне на дялове и акции.

Ключови думи:

нотариус Русе