Категория: Услуги » Адвокати, нотариус

Град: Варна

Адрес: Варна, ул. Драган Цанков 7, партер

Телефон: 052/63 80 08

Share

За нас

Нотариус Веселина Христова Апостолова №244 има собствена кантора на територията на гр. Варна.

Услуги:

  • Нотариални консултации в устен или писмен вид;
  • Изповядва сделки за недвижими имоти и движими вещи;
  • Учредяване на вещно право върху недвижим имот;
  • Изготвя и заверява пълномощни;
  • Договори;
  • Договори за прехвърляне на дялове и акции.

Ключови думи:

нотариус Варна