Категория: Услуги » Адвокати, нотариус

Град: Русе

Адрес: Русе, бул. Цар Освободител 8

Телефон: 082/83 16 99; 0898/448446

Share

За нас

Нотариус Веселина Тодорова Андреева №357 има собствена кантора на територията на гр. Русе.

Услуги:

  • Нотариални консултации в устен или писмен вид;
  • Изповядва сделки за недвижими имоти и движими вещи;
  • Учредяване на вещно право върху недвижим имот;
  • Изготвя и заверява пълномощни;
  • Договори;
  • Договори за прехвърляне на дялове и акции.

Ключови думи:

нотариус Русе