Share
Направи запитване !!!

За нас

 

Нотариус Борис Василев е с район на действие Районен съд град Варна.

 

Нотариус Василев предлага на своите клиенти следните нотариални услуги:

  • нотариални актове, изповядване на сделки;
  • договори;
  • договори за доброволна делба и др.
  • нотариална заверка, заверка на преписи;
  • приемане и съхранение на завещания, обявяване и връщане на завещания;
  • нотариални покани;
  • изготвяне и заверка на пълномощни, и др.
  • прехвърляне на собственост / МПС;
  • консултации;
  • изготвяне и проверка на документи.