За нас

Нотариус Бинка Николова Кирова - Костова извършва следните нотариални услуги:

  • нотариални актове, изповядване на сделки;
  • договори -договори за доброволна делба и др.
  • нотариална заверка, заверка на преписи;
  • приемане и съхранение на завещания, обявяване и връщане на завещания;
  • нотариални покани;
  • изготвяне и заверка на пълномощни и др.
  • прехвърляне на собственост / МПС;
  • консултации;
  • изготвяне и проверка на документи.

 

Кантората се намира в гр. Бургас.