Категория: Услуги » Адвокати, нотариус

Град: София

Адрес: София, бул.Фритьоф Нансен No 15, партер

Телефон: 02/984 80 70

Share

За нас

Нотариус Аделина Енчева Илиева-Велинова №460 има собствена кантора на територията на гр. София.

Услуги:

  • Нотариални консултации в устен или писмен вид;
  • Изповядва сделки за недвижими имоти и движими вещи;
  • Учредяване на вещно право върху недвижим имот;
  • Изготвя и заверява пълномощни;
  • Договори;
  • Договори за прехвърляне на дялове и акции.

Ключови думи:

нотариуси софия