Категория: Услуги » Адвокати, нотариус

Град: Пловдив

Адрес: Пловдив, ул. Райко Даскалов 72, ет. 1

Телефон: 032/62 31 42


Notice: String offset cast occurred in /var/www/bgfirms.info/www/application/modules/default/views/helpers/ProtectEmail.php on line 11

Е-мейл:

Share
Направи запитване !!!

За нас

Нотариус Дарина Петкова Нойкова №144 има собствена кантора на територията на гр. Пловдив.

Услуги:

  • Нотариални консултации в устен или писмен вид;
  • Изповядва сделки за недвижими имоти и движими вещи;
  • Учредяване на вещно право върху недвижим имот;
  • Изготвя и заверява пълномощни;
  • Договори;
  • Договори за прехвърляне на дялове и акции.

Ключови думи:

нотариус Пловдив