Сондажи за вода

 

Изгражда водоснабдителни сондажи и сондажи за вода. Максимална дълбочина 250м., с диаметър до ф 500мм.във всякакви терени. 

Узаконяване на водовземни съоръжения. Разрешителни за водоползване.

Извършваме сондажи за откриване на вода на всякакъв терен. 


Проблемът с водоснабдяването понякога е доста неприятен. В отдалечени райони сондажът е перфектният избор и ние сме тук, за да ви предложим разрешение на проблема. 

Работим с качествена техника, пробиваме земна и скална маса, сондираме дълбоко, където вероятността водата да е замърсена, е минимална.