За нас

Никт Дрилинг ООД, Сондажи за вода, Геоложки проучвания

 

 
Фирма Никт Дрилинг ООД, извършва сондажни дейности в областта на:

 

1. Сондажи за вода, проучване за вода, разрешителни за водоползване и узаконяване.

2. Изграждане на изливни пилоти, микропилоти и анкери.

3. Геоложки проучвания за скално облицовъчни материали, инертни материали и въглища.

4. Инженерно геоложки проучвания за нуждите на строителството.

5. Лабораторни изследвания и изпитания.

6. Геоложки доклади, хидрогеоложки доклади.

7. Полеви изпитания: SPT, пресиометрия, пакер и др.

8. Изграждане на пиезометри.

9. Наклонени и хоризонтални сондажи и циментация.

10. Ядкови сондажи, сондиране с диамант.

11. Укрепване на свлачища, срутища, сгради и съоръжения.

12. Мобилни сондажи, машини за труднодостъпни места.