За нас

Нет Инс Брокер ЕООД е застрахователен брокер с 8 годишна практика като застрахователен посредник 
Нет Инс работи в град Варна, където има стационализиран един основен офис и шест отделни пункта за продажба на застрахователни продукти; Брокерът представлява застрахователен посредник от нов тип. Използвайки възможностите, които дават съвременните комуникации – мобилни връзки, интернет и т.н., Нет Инс стои винаги близо до клиентите си, превръщайки се в тяхно доверено лице.

През 2000-та година Нет Инс създаде първия в страната автоматизиран сайт за изчисления на застрахователна премия онлайн на застраховките: ”Гражданска отговорност”, ”Пожар и други опасности”, ”Медицински разходи при пътуване в чужбина”, ”Автокаско”; През следващите години фирмата разви основно услугата ”застрахователно съпровождане”, като я предлагаше не само на собствени клиенти, а и на клиенти на други застрахователни посредници. 

Нашата мисия е да осигуряваме на своите клиенти - фирми и граждани, най добрата защита на техните ресурси, като им предлагаме професионални консултации и качествено пълно застрахователно обслужване.
 

Цели на Нет Инс Брокер:

1. Реализация на система от мероприятия за намаляване времето, отделяно от клиента, при регистрация на застрахователно събитие.
2. Намаляване на негативните последствия вследствие на застрахователното събитие – чрез система за контрол на качеството при възстановяване на застрахованото имущество и други алтернативни методи.
3. Автоматизиране на процеса и сключване на всички видове застраховки на място удобно за клиента.
4. Поетапно разширяване на дейността в 5-те най-големи градове на страната.