За нас

С Постановление на Министерски съвет № 440/22.12.2014 г., обнародвано в Държавен вестник № 107/24.12.2014 г. се създава Национален музеен комплекс.

Националният музеен комплекс – София  е най-голямата и представителна институция за изобразително изкуство в България. Практическо обединение на доскоро самостоятелните Национален музей на българското изобразително изкуство и Национална галерия за чуждестранно изкуство, Комплексът съдържа повече от 42 000 произведения в две основни направления: българско изкуство и чуждестранно изкуство.

Направление "Българско изкуство" се представя от:

 • Християнско изкуство
 • Българско изкуство от средата на 19ти век до средата на 20ти век
 • Българско изкуство от средата на 20ти век до края на 20ти век
 • Българско изкуство от 21ви век

Направление "Чуждестранно изкуство" се представя от:

 • Европейско изкуство
 • Изкуство на Азия, Африка и Латинска Америка

Националната галерия „Квадрат 500“ представя и първата и представителна експозиция на българско и чуждестранно изкуство, вплетени в едно цяло. Официалната церемония преминава  на 28 май 2015г. при огромен интерес и от страна на специалисти в областта на изобразителните изкуства, и от страна на публиката.

С Постановление на Министерски съвет № 156/26.06.2015 г., обнародвано в Държавен вестник № 50/03.07.2015, думите "Национален музеен комплекс - София" се заменят с  "НАЦИОНАЛНА  ГАЛЕРИЯ". 

И така:

Националната галерия  е държавен културен и научен институт с национално значение.

Основната дейност на галерията е събирането, изучаването, опазването и представянето на движими културни ценности и произведения на съвременното българско и чуждестранно изобразително изкуство. Това се осъществява като се  издирват, събират, придобиват, съхраняват, изучават  и документират движимите културни ценности и произведения на съвременното изкуство.  

Изгражда се и система за дигитализацията на основния и обменния фондове, формирани чрез основната дейност на музея. Осигурява се правна и физическа защита на съхраняваните във фондовете  движими културни ценности и произведения на съвременното изкуство.

Експозиционна, научно-изследователска и образователна  дейности се реализират  чрез:

 • подготвяне и поддържане на постоянна експозиция и организиране на временни експозиции в страната и в чужбина;
 • предоставяне от своите колекции  и включване в свои експозиции  движими културни ценности и произведения на съвременното изкуство в и от страната и чужбина и такива, собственост на физически и юридически лица или реализиране на съвместни експозиции
 • проучване, изследване и представяне на  изобразителното изкуство; организиране и провеждане на  научни прояви, конференции, работни срещи и дискусии; издаване на научни, научнопопулярни и рекламни материали;
 • подготвяне  и провеждане на  програми за различни социални и възрастови групи с образователна, естетическа и възпитателна цел; осъществяване на  съвместни инициативи с училища, университети и други лица и организации с цел популяризиране на изобразителното изкуство.

В направление „Филиали“  на Националната галерия са обединени и следните филиали:

 • Филиал „Крипта на Храм-паметник „Св. Александър Невски“
 • Филиал „Двореца“
 • Филиал „Социалистическо изкуство“
 • Филиал за съвременно изкуство „Софийски арсенал“
 • Къщи-музеи „Вера Недкова“, „Никола Танев“, „Иван Лазаров“.