За нас

Българското кооперативно движение е едно от първите в Европа, с традиции в икономиката и обществото. Началото на кооперациите на инвалидите се поставя през 50-те години на ХХ век, предимно в областта на шивашкото производство, книговезните услуги, опаковките от хартия и картон, пластмасовите изделия и сувенирните стоки.

 

С увеличаване броя на кооперациите на инвалидите идва и необходимостта от съюз за защита на общите им интереси. През 1990 г. се учредява Съюзът на ДПК на инвалидите и фирмите за трудоустроени лица, от 1992 г. - Централен съюз на кооперациите на инвалидите.

 

Основни дейности на съюза са:

  • създаване на възможности за интеграция и реинтеграция на хората с увреждания чрез инвестирането в професионалното и лично-стно развитие;
  • подготовка и консултации по въвеждане на евростандартите за управление на качеството;
  • информационно обслужване на членовете си;
  • организиране на курсове за обучение, квалификация и преквалификация на ръководни и изпълнителски кадри и др;

 

В системата на НС на КИ функционират 30 кооперации на инвалидите от цялата страна с разнородна дейност – шивашка и трикотажна конфекция, книговез, картонаж и опаковки, производство на пластмасови изделия. 
Стоките и услугите, произвеждани от кооперациите на инвалиди, влизат в домовете, офисите и работната среда на българина: спортни, дамски и мъжки екипи; работни облекла, панталони, ризи, бебешки и детски облекла; спално бельо; украшения, мартеници, изделия за бита от пластмаса и метал; кожена галантерия, ръчно и машинно плетиво, картонаж и опаковки; канцеларски и книжарски стоки; полиграфически и книговезни услуги и др.

 

Националния съюз на кооперациите на иналидите (НСКИ) е доброволно сдружение с представителни и защитни функции, на кооперации, в които предобладаващата част от работещите, са хора с намалена работоспособност.